فروش اقساطی دوچرخه ثابت کرج

فروش اقساطی دوچرخه ثابت کرج

 

 

فروش اقساطی دوچرخه ثابت کرج

فروش اقساطی دوچرخه ثابت کرج

دوچرخه سواری در محیط خارج از منزل می تواند با مخاطراتی همراه باشد. طبق آمار

بدست آمده از مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها ،افراد مسن و نوجوانان بالاترین میزان

آسیب های سر و مرگ و میر ناشی از دوچرخه سواری را به خود اختصاص داده اند.

 

خرید دوچرخه ثابت قسطی کرج

 

اقدامات ایمنی شامل استفاده از کاله ایمنی و انتخاب دوچرخه مناسب برای کاهش آسیب

های دوچرخه سواری توصیه می شود. استفاده از کاله ایمنی تا حدود 85 %موجب

پیشگیری از مرگ و میر ناشی از آسیب های سر به دنبال دوچرخه سواری می شود.

مسائلی که در مورد ایمنی دوچرخه سواران باید به آن توجه شود شامل موارد زیر می

باشد:

 

قیمت دوچرخه ثابت اقساطی کرج

 

1 -ملاحظات جوی:

پرهیز از دوچرخه سواری در برف، باد ، باران و شب پرهیز از دوچرخه سواری در شرایط

آلودگی هوا با غلظت آلاینده های بالا.

2 -ملاحظات جاده ای:

پرهیز از دوچرخه سواری در مناطق با حجم ترافیک بالا تردد در مسیر و خطوط مشخص

دوچرخه سواری عدم تردد از سوح ناصاف به دلیل افزایش خطر سقوط

3 -نوع دوچرخه مورد استفاده:

دوچرخه های معمولی به دوچرخه های با جزء الکتریکی ترجیح داده می شود. کنترل

دوچرخه های با جزء الکتریکی به دلیل توانایی تولید سرعت باالتر دشوارتر بوده و ی تواند با

مخاطراتی همراه باشد.

 

 

فروش اقساطی دوچرخه ثابت ورزشی کرج

 

4 -موارد ایمنی دوچرخه:

اطمینان از فشار باد کافی تایرها و پرهیز از دوچرخه سواری با تایر کم باد استفاده از کاله

ایمنی متناسب با سایز سر

5 -قرار گیری مناسب بدن حین دوچرخه سواری:

وقتی رکاب دوچرخه کامال پایین است، پای همان سمت حدود 35 تا 4۰ درجه خم باشد و

نباید پا کامال صاف باشد.همچنین وقتی از روبرو به زانو و لگن و مچ پای فرد نگاه می کنیم

در یک راستا باشند و مثال زانو به سمت داخل یا بیرون منحرف نشده باشد.

دوچرخه سواری نوعی ورزش هوازی محسوب می شود و طبق توصیه AHA-ACSM ، همه

افراد بالغ 18 تا 65 سال باید فعالیت هوازی با شدت متوسط حداقل 3۰ دقیقه در روز 5 روز

در هفته و یا فعالیت هوازی شدید 2۰ دقیقه در روز 3 روز در هفته داشته باشند.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.